Γενικά Στοιχεία

ΑΦΜ : 998417059

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λαμίας 73, Φάρσαλα

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Λιανικό Εμπόριο Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών σε Εξειδικευμένα Καταστήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 124109040000

Αρχείο Ισολογισμών

Διαχειριστική Χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014

28/08/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (αρχείο pdf)

28/08/2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (αρχείο pdf)

28/08/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (αρχείο pdf)

28/08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ #1 (αρχείο pdf)

28/08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ #2 (αρχείο pdf)